Bestyrelse og revisor


Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Desuden er der valgt to bestyrelsessuppleanter og en revisor samt en revisorsuppleant.

Fungerende
formand
Lis Hylander
Egernvej 17
Kasserer Peter Schmidt
Hesselhøj 20
Sekretær Jette Hyldegård
Egernvej 4
Mobil: 53 59 35 62
Bestyrelses-
medlem
Lars Feldt Andersen
Stokkebjergsvinget 37
Mobil: 42 48 83 55
Bestyrelses-
medlem
Inger Hjertsted
Egernvej 12
Mobil: 51 18 01 60
Bestyrelses-
suppleant
Verner Ruby
Hesselhøj 16
Bestyrelses-
suppleant
Ikke besat
Revisor Lisa Bang
Stokkebjergsvinget 35
Revisor-
suppleant
Ikke besat

Om
foreningen
Vedtægter og
Ordensreglement
General-
forsamlinger
Nyheder Opslagstavlen Kontakt
foreningen
Links

Denne side er sidst opdateret 2018-08-13 18:12 CED